Nadzór i koordynacja inwestycji

NADZÓR I KOORDYNACJA INWESTYCJI

– załatwienie formalności związanych z pozwoleniami na budowę i rozbiórkę
obiektów przemysłowych,
– koordynacja i nadzór nad pracami w branży konstrukcyjno-budowlanej,
technologicznej, elektrycznej i AKPiA,
– pełnienie obowiązków kierownika budowy oraz prowadzenie nadzoru
Inwestorskiego.